Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Składowa (17/5, 17/7, 17/9 obręb 10)

Powierzchnia: 0.884 ha

Cena: ok 62 zł / m2

Nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/28-158