Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/invest/includes/builder/functions.php on line 6230
O Gminie | InvestInLubawa

Miasto Lubawa posiada status gminy miejskiej i położona jest w południowo – zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, w powiecie iławskim. 

Postrzegana jest jako miasto ludzi przedsiębiorczych i jedno z najlepiej rozwijających się miast w województwie, co potwierdzają pierwsze miejsca w Rankingach Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Ponadto Lubawa należy do sieci miast Cittaslow.
Filozofią Cittaslow jest tzw. kultura dobrego życia. Miejscowości należące do Cittaslow dążą do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzenia miejsca przyjaznego turystom, gdzie można odpocząć i gdzie chce się powrócić. Zakłada się przy tym dbałość o środowisko naturalne, funkcjonalność i dostępność infrastruktury miejskiej oraz przestrzeni publicznej (ze szczególnym naciskiem na tereny zielone oraz strefy ruchu pieszego), dbałość o oryginalną historyczną zabudowę oraz skomunikowanie ze światem za pośrednictwem dobrze oznakowanych tras turystycznych zamiast autostrad. 

Dane statystyczne

(dane na dn. 30.06.2018 r.)

Dostępność
komunikacyjna

Do Lubawy prowadzi 7 dróg: z Nowego Miasta Lubawskiego i Iławy, Ostródy, Grabowa, Grunwaldu i Olsztynka, Lidzbarka, Zajączkowa Lubawskiego oraz Targowiska Dolnego i Górnego. Drogi te tworzą korzystne połączenie z regionalną i krajową siecią komunikacyjną. Głównym elementem sieci drogowej jest droga krajowa Nr 15 Olsztyn – Toruń, która biegnie poza podstawową strukturą miasta jako obwodnica.

Odległość do najważniejszych miejscowości i lotnisk:

do miejscowości:

Olsztyn – 74,3 km 
Gdańsk – 169,8 km 
Warszawa  – 218,8 km 

 do lotnisk: 

Szymany – 144 km 
Gdańsk – 326 km 
Warszawa – 182 km

Dostępność komunikacyjna miasta jest oparta na transporcie drogowym. Przez obszar miasta Lubawa przebiega linia kolejowa do przewozów towarowych nr 252 Zajączkowo Lubawskie – Lubawa z bocznicą kolejową prowadzącą do terenów produkcyjnych.

Gospodarka

W 1993 r. Miasto Lubawa pozyskało inwestora strategicznego – koncern IKEA. Właśnie ta inwestycja przeważyła o dalszych losach gospodarki w mieście. Zakład koncernu IKEA jest dziś nadal jej główną siłą napędową. Przyczynił się także do dalszego rozwoju branży meblarskiej na terenie miasta. 

Sektory gospodarki z największym potencjałem: 
– sektor przemysłowy,
– sektor usługowy.

Zaufali nam

 • IKEA Industry Poland sp. z o.o. (branża meblarska)
 • Szynaka Meble Sp. z o.o. (branża meblarska), 
 • Libro (branża meblarska), 
 • Intek Sp. z o.o. (branża budowlano-konstrukcyjna), 
 • Lubawa S.A. (produkcja specjalistycznej odzieży dla służb mundurowych oraz produktów bezpieczeństwa i higieny pracy), 
 • Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”, oddział w Lubawie, 
 • F.H.U. Szkłomal (obróbka szkła, głównie dla przemysłu meblarskiego), 
 • Przetwórnia Owoców i Warzyw, 
 • Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski. 

Infrastruktura
techniczna

Tereny przemysłowe zlokalizowane są w południowej oraz północnej i północno-wschodniej części miasta, wzdłuż ulic Dworcowej i Borek, oraz częściowo w części północno-zachodniej (wzdłuż ulicy Kopernika). Północna część miasta jest bezpośrednio powiązana z drogą krajową Nr 15 relacji Olsztyn-Toruń. Część południowa przylega do linii kolejowej Lubawa-Zajączkowo łączącej się z magistralą relacji Warszawa – Gdańsk. Miasto dysponuje potencjalnymi nowymi obszarami inwestycyjnymi, jednak nie posiadają one odpowiedniej infrastruktury technicznej.

Potencjał ludzki

 • Liczba osób pracujących w mieście – 5 533, w powiecie iławskim 21 543;
 • Liczba osób bezrobotnych w mieście 128, w powiecie: 1 670;
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie – 4,9%;
 • Średnie wynagrodzenie: 3 455,52 zł brutto.

Edukacja

Na terenie Lubawy znajdują się następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, 
 • Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich, 
 • Zespół Szkół (Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektryczne, Technikum Handlowe, Technikum Ekonomiczne, Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

Dużym atutem Lubawy jest tworzenie kierunków kształcenia młodzieży pod zapotrzebowania przedsiębiorców. 

Ponadto w stolicy województwa, w Olsztynie znajduje się Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnia składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 2016/17 na 74 kierunkach kształciło się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.

Instytucje wspierające
inwestora:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/pl

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna http://www.wmsse.com.pl/

Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.wmarr.olsztyn.pl

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu/

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego https://www.olsztyn.uppo.gov.pl/

Instytucje
okołobiznesowe:

Stowarzyszenia, w tym centra biznesu

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawa http://cech.lubawa.pl/ 

Kancelaria notarialna

Kancelaria Prawna Anna Licznerska, ul. Kościelna 24, 14-260 Lubawa 

Krzysztof Breński Doradztwo Prawne, ul. Św. Barbary 32, 14-260 Lubawa

Kancelaria Adwokacka adw. Magdalena Bendyk-Stanek, ul. Zamkowa 6, 14-260 Lubawa

Kancelaria Radcy Prawnego Edmunda Zedlewskiego, ul. Zamkowa 1/7, 14-260 Lubawa

Notariusz Maciej Kurszewski, ul. Kazimierza Wielkiego 3, 14-260 Lubawa

Usługi informatyczne

Pc-Plus, ul. Grunwaldzka 10 A 14-260 Lubawa www.pc-plus.com.pl

Usługi tłumaczeniowe

Poliglota Natalia Tengowska, Fijewo 78, 14-260 Lubawa

Tłumacz Przysięgły Zedlewska- Lontkowska Kinga, u. Wł. Jagiełły 3, 14-260 Lubawa

Liegman – Borkowska Irena, B. Chrobrego 4, 14-260 Lubawa

Agencje zatrudnienia

INTEGRA Edyta Jędrychowska, ul. Warszawska 28/29, 14-260 Lubawa