Nazwa lokalizacji oraz numery działek: Składowa (17/5, 17/7, 17/9 obręb 10)Powierzchnia: 0.884 haCena: ok 62 zł / m2Nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy usługowo -...