Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/invest/includes/builder/functions.php on line 6230
Dlaczego Lubawa? | InvestInLubawa

Atuty miasta Lubawa w zakresie atrakcyjności
inwestycyjnej i potencjału intelektualnego

Potencjał gospodarczy

W  badaniu atrakcyjności regionów 2017 roku przeprowadzonym przez PAIiH i SGGH w Warszawie miasto Lubawa zostało oznaczone złotą gwiazdą, co jest najwyższym wyróżnieniem i oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danej gminie, tj. gospodarki narodowej, przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych.

Potencjał gospodarczy Lubawy ma mapie atrakcyjności inwestycyjnej regionu można znaleźć w publikacji znajdującej się  https://www.paih.gov.pl/publikacje/wojewodztwa 

Ogólnopolski Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2018

Lubawa zajęła 8 miejsce wśród polskich gmin miejskich w Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Miejsce w tegorocznym rankingu Lubawa zawdzięcza głównie niskiemu bezrobociu, wysokim wydatkom inwestycyjnym oraz niespotykanemu wręcz saldu migracji. Lubawa nie powiła się w czołówce rankingu po raz pierwszy. W 2011 roku zajęła 4. pozycję, w 2012 roku –  8 miejsce, w 2013 roku było to miejsce 16, w 2014 roku -9 pozycję, w 2015 r. – 3 miejsce, w 2016 r. – 7 miejsce, w 2017 roku – 6. Każde z wyżej wymienionych miejsc dało Lubawie pozycję lidera w województwie warmińsko – mazurskim.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w oparciu o analizę wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

Ranking Dynamika liczby osób pracujących Warmia-Mazury 2017

Lubawa została liderem w rankingu określającym liczbę osób pracujących. 1. miejsce dał rekordowo wysoki wskaźnik liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców, który wyniósł 523 osoby. 

Tereny z przeznaczeniem pod inwestycje w Dzielnicy Przemysłowej BOREK

Lubawa przygotowała tereny inwestycyjne w dzielnicy przemysłowej BOREK,  która w 2005 roku otrzymała znamienite wyróżnienie – Grunt na Medal w konkursie przeprowadzonym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (ówczesną Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych). „BOREK” staje się miejscem coraz to nowych inwestycji.

Współpraca z przedsiębiorcami

Miasto Lubawa wspiera i promuje lokalnych przedsiębiorców. W 2017 roku Lubawa uhonorowała tytułem „Zasłużony dla Miasta Lubawy” przedsiębiorców, który dzięki swojej pracy wpływają na rozwój miasta poprzez zwiększenie za trudnienia, wsparcie klubów sportowych oraz wydarzeń i inwestycji realizowanych przez samorząd.

Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą osoby będące pracodawcami, wykonujące działalność wytwórczą, handlową, budowlaną lub usługową.

Wykwalifikowani pracownicy

Na terenie gminy miejskiej Lubawa znajdują się Zespół Szkół, w skład wchodzi Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Zawadowa Szkoła Branżowa. Szkoły posiadają bogatą, urozmaiconą ofertę kształcenia zawodowego, co stwarza możliwość kształcenia kadr na potrzeby potencjalnych inwestorów.

Lubawa jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenie Miast Cittaslow
promując i rozpowszechniając kulturę dobrego życia

Lubawa należy do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, zrzeszającej małe miasta, ceniące spokojny styl życia oraz zrównoważony rozwój. Idee przyświecające Cittaslow mogą stanowić podstawę sprofilowania oferty miasta pod potrzeby specyficznej grupy turystów poszukujących wytchnienia od najbardziej popularnych turystycznie lokalizacji. Sieć może być również gruntem do podejmowania wspólnych działań na rzecz zachęcenia tego typu turystów do odwiedzenia mniej popularnych zakątków Warmii i Mazur, co może przełożyć się na rozwój szeroko rozumianych usług powiązanych z turystyką.